ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക

ബന്ധപ്പെടാനുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ

വിലാസം: Poliu Quliang ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് Xinmi സിറ്റി

 

ഇമെയിൽ: sales01@Hangtianrides.com

 

ഫോൺ: +86 155 3828 7819

 

Zhengzhou ചൈനടൗൺ ഗ്രെയിൻ മെഷിനറി കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ്.

നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയയ്ക്കുക

//